Uddrag fra Karma
af Philipp Schober

1 2 3 >>

Mennesket, der er vågnet til "jeg er", er opstået ud af den guddommelige ordning. Mennesket, der er vågnet til "jeg er", har opnået det første trin af selvansvar.

Hvad vil det sige selv at administrere sit liv? Det vil sige, selv at stå til ansvar for det, man har forårsaget gennem forårsagede handlinger.

Forestillingen om en handling er det første skridt til at udføre den. Hvis man tillader mindre gode forestillinger at gentage sig, og der deraf opstår ønskedrømme, så er grænsen til at ville det onde allerede overskredet.

I nogle religiøse forestillinger er karmaloven, den udlignende retfærdighed, allerede virksom ved tankelige ønskeforestillinger. I princippet er det også rigtigt, men jeg er nødt til at forestille mig noget for at kunne bedømme det. Efter bedømmelsen kan og skal jeg undlade en sag, hvis jeg har erkendt den som dårlig.

Hvis en ikke ophæver og erstatter ødelæggende ønskedrømme med bevidste fremønskede positive fantasier, så er vedkommende mere og mere udleveret til de ødelæggende tiltrækninger.

Karma for den onde eller dårlige ønskedrømsadfærd er opnået, når det ødelæggende udleves gennem handling i det materielle liv.

Gode ønskede, bevidst valgte drømmeforestillinger er en stærk tiltrækningskraft, der trækker hen til opnåelsen af målet.

I livets bog vises tyngdekraften i de mest forskellige tilsynekomster som naturlov. Materiens magnetiske adfærd er tilstrækkelig kendt. At magnetismen er til stede som energilov, som kraft, allerede på det fineste energitilstedeværelsesområde er det kun de færreste mennesker, der tænker på.

1 2 3 >>
 
Forlaget LongFix Be © 2006 forlaget@longfixbe.dk Tlf. +45 40567344